Alan Tam

Opening Medley : Shi Jie Ting Dun / Ci Ke / Bao Feng Nu Shen Lorelei / Qian Nian Mai Zang

Alan Tam

Opening Medley : Shi Jie Ting Dun / Ci Ke / Bao Feng Nu Shen Lorelei / Qian Nian Mai Zang