Leon Lai

Medley: Ming Ri Shi Jie Geng Piao Liang / Bu Zui Wu Ye

Leon Lai

Medley: Ming Ri Shi Jie Geng Piao Liang / Bu Zui Wu Ye