Kalamandalam Sankaran Embranthiri

Vijane Batha Mahathe - Nalacharitham - Raga Thodi; Tala: Chempata (3rd Day)

Nalacharitham (3rd Day | Kathakali Padangal | Official Audio

Kalamandalam Sankaran Embranthiri

Vijane Batha Mahathe - Nalacharitham - Raga Thodi; Tala: Chempata (3rd Day)

Nalacharitham (3rd Day | Kathakali Padangal | Official Audio