Awkward

season 5 EP 11: The Graduates

Graduation plans hit a major speed bump when Sadie Saxton is forbidden from walking at graduation.

Awkward

season 5 EP 11: The Graduates

Graduation plans hit a major speed bump when Sadie Saxton is forbidden from walking at graduation.