Sara Tavares

Sara Tavares: latest music videos

Ginga

Music Video

So Sabi

Music Video

Brincar de Casamento

Music Video

Coisas Bunitas

Music Video