Shirley Kwan

Shirley Kwan: latest music videos

Ai Hen Chan Mian

Music Video

Qian Quan Xing Guang Xia

Music Video

Lian Yi Shi De Ai

Music Video

Nan De You Qing Ren

Music Video

Ye Mi Gong

Music Video

Shi Qu De Zhuan Qi

Music Video

Yin Xiang

Music Video

Di Lao Tian Huang

Music Video